Ontmoeten en Ontwikkelen

Stichting Brand New School faciliteert de ontmoeting en de start van nieuwe ontwikkelingen rondom digitalisering van onderwijs.
BNS heeft de volgende doelstellingen als vertrekpunt:

–  verbinden van onderwijs en bedrijfsleven rondom relevante onderwerpen met betrekking tot leren, technologie en onderwijs;

–  initiëren van kennisontwikkeling op het gebied van leren met technologische ondersteuning;

–  ontwikkelen en uitproberen van methodieken en concepten die bijdragen aan leren met technologische ondersteuning.

–  ontwikkelen van een virtuele school en digitale leermiddelen;