Edublok: eenvoudig digitaal lesmateriaal maken

Een Edublok is een sjabloon waarmee eenvoudig digitaal lesmateriaal kan worden gemaakt.
Het is mogelijk om hiermee multimediale, activerende en interactieve lesonderdelen, lessen en grotere leereenheden zoals projecten en lessenseries te maken.

Edubloks kunnen op zichzelf staan of functioneren in een context.
Scholen en docenten stellen op basis van vak, schooltype en behoefte een verzameling Edublocks samen.

Er zijn verschillende soorten Edubloks.
Het eenvoudigste bestaat uit een (Flipping the Classroom) filmpje, een afbeelding of een tekst; het meest complexe is multimediaal met individueel te maken opdrachten die voorzien zijn van antwoordmodellen en feedback .

Edubloks zijn web based, het is dus niet nodig om extra hulp- of stuurprogramma’s  te installeren.

Edubloks werken op alle (mobile) devices zodat er niet belemmerd door plaats en tijd op individueel en op groepsniveau aan en met content gewerkt kan worden.